10 อาการอันตราย รีบช่วยสุขภาพตับ ด่วน

โดย เอื้อมพร แสงสุวรรณ NTP ตับเป็นอวัยวะสำคัญ การทำงานของตับมีมากมาย ฉะนั้นเมื่อตับเกิดความเหนื่อยล้า เราต้องรีบช่วยสุขภาพตับโดยเร็ว ภารกิจของตับมีมากถึง 500 อย่าง ในการช่วยระบบและอวัยวะต่าง ๆ ทำงาน ฉะนั้นเมื่อตับเกิดมีความผิดปกติ สุขภาพตับต่าง ๆ เริ่มรวน จะเกิดเป็นเกิดอาการอันตราย ที่เราต้องช่วยสุขภาพตับด่วน อาการอันตราย ต่อสุขภาพตับ  ในลักษณะทั่วไป ได้แก่ ระบบการควบคุมน้ำหนักจะหยุดทำงาน หลอดโลหิตจะขยายกว้างขึ้น ระบบการไหลเวียนโลหิตก็จะสะดุด ตับจะไม่สามารถย่อยสลายฮอร์โมน ที่หลั่งจากตับอ่อน ที่ช่วยควบคุมความสมดุลการทำงานของแร่ธาตุโปแตสเซียมและโซเดียม ทำให้โปแตสเซียมถูกกดไว้ ระดับโซเดียมจึงเพิ่มขึ้น ความผิดปกติของสุขภาพตับในข้อนี้ ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น   อาการอันตราย ต่อสุขภาพตับ ในการขับพิษของตับ ในด้านของการขับพิษ ซึ่งเป็นภารกิจที่คนทั่วไปเข้าใจ ได้แก่ เมื่อการเกิดความผิดปติของสุขภาพตับที่ตับไม่สามารถขับพิษได้ โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่จะเพิ่มระดับขึ้น จนมีมากเกินไป นอกจากนี้ การทำงานของตับ ในการควบคุมระดับกลูโคสในร่างกาย ก็จะเสียไป อีกทั้ง ความบกพร่องของสุขภาพตับนี้นำไปสู่ภาวะไฮโปไกลซีเมีย หรือภาวะน้ำตาลในเลือดขึ้น ๆ ลง ๆ…